image banner
Chơn Thành, công bố Quyết định thành lập Trường TH&THCS Lương Thế Vinh
Sáng ngày 28-6-2019,  UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thị trấn Chơn Thành. Dự lễ có lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện cùng thầy cô giáo, học sinh trong nhà trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng nội vụ huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (gọi tắt là Trường TH&THCS Lương Thế Vinh) trực thuộc UBND huyện, trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Lương Thế Vinh. Cũng tại buổi lễ, đã công bố các Quyết định bổ nhiệm Ban giám hiệu nhà trường trong đó: cô Phạm Thúy Hằng, Hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng là: thầy Nguyễn Phi Hùng và cô Võ Thị Ánh Đào. Sau khi hợp nhất trường TH&THCS Lương Thế Vinh, có tổng số 101 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất trường lớp có 44 phòng học. Dự kiến năm học 2019-2020 nhà trường có tổng số 2.330 học sinh trong đó khối tiểu học là 950 em, khối THCS là 1.380 em, dự kiến 55 lớp, biên chế 41hs/lớp.

Việc sáp nhập các trường học trên địa bàn được thực hiện đảm bảo trên cơ sở Đề án 999 của Tỉnh ủy, theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và theo đúng các quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

                                                                    Đỗ Trình

                                            Đài truyền thanh huyện Chơn Thành


image banner