image banner
Chơn Thành, Bồi dưỡng Chính trị hè cán bộ, giáo viên, năm 2019
Ngày 6-8/2019 Phòng GD&ĐT huyện Chơn Thành đã tổ chức khai mạc chương trình “Bồi dưỡng chính trị hè, năm 2019”. Tham gia chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm nay có 1.033 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường THCS, TH&THCS, Tiểu học, Mầm non công lập và cơ sở tư thục trong toàn huyện.

Trong thời gian từ ngày (06-14/8/2019), các học viên được chia thành 4 lớp, được các 2 báo cáo viên cấp huyện là: Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy và Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, truyền đạt các chuyên đề, chính bao gồm: Nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và các văn bản liên quan của tỉnh và huyện. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; Chuyên đề phòng chống bạo lực học đường; Các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo. Đánh giá hoạt động của ngành trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2019-2020.

Lớp học nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục huyện nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị  đạo đức nghề nghiệp và quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó còn giúp cho cán bộ, giáo viên xây dựng chương trình hành động ở đơn vị, ngành, tạo ra phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. 

                                                                   Đỗ Trình

                                    ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN CHƠN THÀNH

image banner