image banner
Chơn Thành, Triển khai thực hiện “Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, đối với cấp Tiểu học

Ngày 7/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chơn Thành tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện “Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018”, đối với cấp tiểu học cho 149 cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, giáo viên cấp tiểu học trên địa bàn huyện.


Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự về Giáo dục Tiểu học và giải pháp thực hiện của Bộ GD&ĐT ; đồng thời được báo cáo viên, Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT 2018. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới khi thực hiện Chương trình GDPT 2018:  Định hướng chung của đổi mới chương trình là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh;  Chương trình GDPT 2018 là chương trình mở, theo đó địa phương, nhà trường, giáo viên có nhiều quyền và trách nhiệm hơn trong quá trình phát triển, triển khai phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn; Chương trình GDPT 2018 ở cấp Tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút;  Hai môn học Tiếng Anh và Tin học chuyển từ tự chọn thành môn học bắt buộc.

Qua hội nghị, nhằm tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông mới, giúp cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học vận dụng hiệu quả trong thực tế, đặc biệt áp dụng cho lớp 1 từ năm học 2020 – 2021
image banner